Persoonsgegevens
Algemene gegevens
Telefoonnummer: 0183 – 567 585
E-mailadres: info@besemsuitvaart.nl
Website: www.besemsuitvaart.nl
KvK-nummer: 69744394

Versie  mei 2018

Besems Uitvaartverzorging Gorinchem e.o.  is een BV, in geschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 69744394. Besems Uitvaartverzorging Gorinchem e.o. is gevestigd aan de Kleine Haarsekade 122 te Gorinchem

Verzameling van persoonsgegevens

Besems Uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Met de opdrachtgever van de uitvaart gaan wij een overeenkomst aan om de uitvaart uit te voeren. Om die overeenkomst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (incidenteel)
 • Kopie ID
 • Kopie Bankpas (incidenteel)
 • burgerservicenummer (BSN, incidenteel)
 • godsdienst of levensovertuiging (alleen indien functioneel)

Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht te kunnen uitvoeren.

Via het contactformulier op de site van Besems Uitvaartverzorging kunt u een vraag stellen. Om u te kunnen antwoorden vragen wij uw naam en e-mailadres. Het opgeven van het telefoonnummer is optioneel.

Cookies

Besems Uitvaartverzorging  gebruikt analytics-cookies. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Besems Uitvaartverzorging  gebruikt geen marketing-cookies.

Waarom we gegevens nodig hebben

Besems Uitvaartverzorging Gorinchem e.o. B.V.  gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten ten behoeve van een uitvaart en de nazorg te kunnen leveren.
 • Om producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • Het afhandelen van de factuur.
 • Verzending van de Nieuwsbrief.
 • Een herdenkingspagina voor de familie te vullen.
 • Om de website te fine-tunen (geanonimiseerde gegevens)
 • Voor “eigen” te organiseren evenementen
 • Aan wie worden de gegevens verstrekt

Besems Uitvaartverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families.

De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Besems Uitvaartverzorging over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart hebben wij het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.

Kopieën van ID’s en bankpassen worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (bijvoorbeeld de uitkering van een uitvaartverzekering)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet verrichten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via info@besemsuitvaart.nl. Besems Uitvaartverzorging zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Besems Uitvaartverzorging  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@besemsuitvaart.nl.