herdenkingsavond

Mooie herdenkingsavond in Afscheidscentrum De Engel

In hun eigen Afscheidscentrum De -Engel heeft Besems Uitvaartverzorging op vrijdagavond 15 maart 2019 haar zesde herdenkingsavond gehouden.

Jaarlijks

Jaarlijks organiseert Besems deze avond voor de nabestaanden, waar zij de uitvaarten voor hebben verzorgd dat jaar voorafgaand. Ook dit jaar was het weer indrukwekkend en perfect verzorgd, aldus de aanwezige nabestaanden. Tijdens deze avond heeft zowel Anne Besems als Denyse Kamerman gesproken en zorgde Safe and Sound, bestaande uit Ruben Weverling en Marit Bakker, voor de muzikale inbreng. Marit heeft op de melodie van ‘Photograph’ en ‘You raise me up’ zelf Nederlandstalige teksten geschreven, die zeer veel indruk maakten op de aanwezigen.

Overledenen

Alle namen van de overledenen zijn deze avond genoemd en de aanwezige nabestaanden kregen de gelegenheid om een kaars aan te steken bij de foto van hun dierbare. Voor een aantal was dit een emotioneel moment, maar vooral bijzonder. Even een moment stilstaan bij het wegvallen van hun dierbare; dat is de insteek van deze avonden.

Herdenkingsmomenten

De reden dat Besems deze avond in maart houdt, is goed te verklaren aldus Anne Besems: ‘In december zijn er al meerdere herdenkingsmomenten. Het is ook nog eens een lastige maand voor de nabestaanden, omdat het voor allen de eerste keer is dat ze het in deze feestelijke maand zonder hun dierbare moeten doen. En in maart is het zes jaar geleden dat we begonnen met onze uitvaartonderneming, dus een mooi moment om per jaar de nabestaanden deze avond aan te bieden.’

Besems Uitvaartverzorging

Besems Uitvaartverzorging gaat in samenwerking met Safe and Sound dit jaar een cd uitbrengen met nummers die door Marit Bakker zijn herschreven. Deze worden voor een aantrekkelijke aanschafprijs verkocht en de opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Ambulance Wens. Besems heeft veel affiniteit met deze stichting, omdat zij met enkel vrijwilligers een laatste wens van terminale patiënten in vervulling laat gaan.

‘Het ultieme eerbetoon voor Hans’

Rob: ‘Ik kom uit een heel hecht gezin, dat bestond uit een vader, moeder en vier zoons. Mijn oudste broer Hans was precies tien jaar ouder dan ik. We hadden een sterke band. Die is ontstaan in de periode dat mijn moeder, toen ik nog vrij jong was, -ernstig ziek werd en Hans voor ons allemaal een soort vaderrol op zich nam. Hij ondersteunde daarin mijn vader die de zorg voor vier kinderen droeg.’

Niet voorbereid

‘Hans was het type ‘ruwe bolster, blanke pit’. Zijn passies waren zijn Harley Davidson en Schotland en alles wat daarbij hoorde. Mijn broer was nog maar 28 jaar toen de ziekte van Parkinson bij hem werd geconstateerd. Hij bleek al langere tijd ziek te zijn en er was al veel schade aangericht. Daardoor was hij niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Een verzorgingshuis is nooit ter sprake gekomen, want het stond voor mijn ouders vast dat zij hem zouden verzorgen. En dat hebben ze ruim 25 jaar met heel veel liefde en toewijding gedaan. Ondanks dat we wisten dat Hans ziek was, waren we gek genoeg niet voorbereid op zijn overlijden. Het klinkt misschien naïef, maar ergens verwachtten we niet dat ons zoiets zou overkomen. Wij zouden als gezin altijd bij elkaar blijven. Maar het ging ineens heel snel. Op dinsdag hoorden we dat het niet goed met hem ging en twee dagen later was Hans overleden. Hij was nog maar 56 jaar.’

Begrafenisondernemingen

‘Er moest dus ineens veel geregeld worden, waaronder Hans’ begrafenis. Nu zijn er in oud-Gorkum enkele gevestigde namen op het gebied van begrafenisondernemingen en het is bijna te doen gebruikelijk dat die worden geconsulteerd als er iemand overlijdt. De begrafenisvereniging die ik belde, bleek te zijn overgenomen door een franchiseorganisatie. Ik kreeg een totaal vreemd iemand aan de telefoon. Het gesprek was niet betrokken en we besloten dat we haar niet Hans’ begrafenis wilden laten regelen. Toen zijn we verder gaan zoeken en door stom toeval kwamen we bij Anne Besems terecht. Ik heb hem gebeld en tien minuten later stond hij al voor de deur. Ik stond hem als eerste te woord, maar daarna nam hij ook alle tijd om met mijn ouders kennis te maken. Bij moeke was dat vooral een kwestie van luisteren. Hij vroeg haar hoe Hans was voordat hij ziek werd, wie hij was als persoon en hoe het was geweest om al die jaren voor hem te zorgen. Mijn vader benaderde hij op dezelfde manier. Mijn vader was een stille man, een oude zeeman, die maar weinig communiceerde. Hij was gewoon geen ‘prater’ en vaak op zichzelf. Mijn moeder daarentegen had voor iedereen altijd aandacht en een aardig woord. Door het geduld op te brengen hen aan te horen, zonder haast, zonder druk, won Anne hun vertrouwen en respect. Hij gaf hen echt de kans om hem te leren kennen.’

Rouwstoet

‘Anne dacht met ons mee. Omdat we hem over Hans’ passies voor Harley Davidson en Schotland verteld hadden, heeft Anne, in overleg met ons, ervoor gezorgd dat dit een rol speelde bij zijn uitvaart. Het kwam terug op de kaart, en de rouwstoet werd vergezeld door een Harley én een doedelzakspeler. Anne’s betrokkenheid was onvoorstelbaar. In twee dagen tijd heeft hij dat allemaal geregeld en het is exact zo gegaan zoals het was afgesproken. Dit was het ultieme eerbetoon aan Hans en ik weet zeker, dat als hij op een wolkje heeft zitten kijken, hij hiervan genoten heeft. Zo zou Hans het hebben gewild.’

Bijzondere band

‘Na het overlijden van Hans kwam Anne nog af en toe bij mijn ouders langs. Dan wipte hij even binnen om samen met mijn moeder een sigaretje te roken en bij te praten. Daardoor bouwden die twee een bijzondere band op. Na Hans’ overlijden ging moeke trouwens hard achteruit. Ze ging dementeren en dat was een verschrikkelijk traject. Wij snapten eerst dan ook helemaal niet wat er aan de hand was. Het is echt een lijdensweg geweest. Ze werd ook steeds magerder. Ze was echt op. Op een gegeven ogenblik is ze gevallen en brak ze haar heup. Drie dagen later overleed ze. Ruim twee jaar na het heengaan van Hans waren we ook onze moeder kwijt.’

Rots

‘Ik was helemaal van de wereld en had het emotioneel ontzettend zwaar. Ik heb Anne gebeld en hij was er vrijwel direct. Anne was die dagen echt onze rots in de branding. Hij had mijn moeder leren kennen en wist wat voor vrouw ze was geweest. Hij wist hoeveel het geloof voor haar betekende, dat ze uit Spijk kwam en hoe ze had geleden onder het verlies van haar oudste zoon. Allemaal elementen waar hij oog voor had en waar aandacht voor was. Zo stelde hij voor om het kerkje van Spijk op de achtergrond van de rouwkaart terug te laten komen en ook de doedelzakspeler weer in te schakelen.Ik merkte dat het Anne ook veel deed, hij was echt geraakt al was hij professioneel genoeg om zijn emoties niet toe te laten.’

Begrafenis

‘Na het heengaan van moeke, hebben wij de verzorging van onze vader op ons genomen. Maar het leven had voor hem zijn glans verloren. Voor zijn gevoel was hij alles kwijt. Ruim twee jaar na mijn moeder stierf ook mijn vader. Hij is gestorven van verdriet. Pa had na de begrafenissen van Hans en moeke een zwak voor Anne gekregen. Mijn vader was geen prater, maar hij liet het wel goed merken dat hij respect had voor Anne. Het sprak dan ook voor zich dat hij pa’s begrafenis zou regelen. Dus ik belde Anne opnieuw. Ondanks het feit dat hij op dat moment heel druk bezig was met een andere uitvaart, stond hij hier toch weer binnen tien minuten op de stoep. Hij heeft voor ons de uitvaart geregeld die paste bij mijn vader. Zonder toeters en bellen, want eenvoud was belangrijk voor pa. Geen toespraken, weinig genodigden en met muziek waar mijn vader van hield. Een uitvaart die ook dit keer weer paste als een maatpak.’

Aandacht

‘Anne, én zijn vrouw Dinny, hebben de afgelopen jaren veel voor onze familie betekend. Anne heeft aandacht voor de mens die de overledene was, dat heeft ons geraakt. Samen met zijn vrouw ontzorgt hij in zware emotionele tijden. Hij bewaart de rust, houdt overzicht en ontzorgt.’

‘Anne en Dinny maken écht het verschil’

Het klinkt misschien vreemd, maar het overlijden van mijn vader heeft ook veel goeds voortgebracht. Ik heb er door zijn uitvaart een grote vriendenkring bijgekregen en daar hebben Anne en Dinny Besems een groot deel aan bijgedragen.

Maatje

Ik heb altijd bij mijn ouders gewoond. Na het overlijden van mijn moeder in 1999 bleven mijn vader en ik samen over. Hij was echt mijn maatje en dat stond dan ook bovenaan zijn rouwkaart: ‘Je was mijn maatje, je was mijn alles’. We konden het goed vinden samen. Mijn vader was heel vitaal. Het huishouden deed hij ook nog zelf, waardoor ik me helemaal aan mijn teken- en schilderwerk kon wijden. Sinds 2006 was ik namelijk als kunstenaar voor mezelf begonnen. Mijn vaders heengaan is een enorm gemis. Het is stil geworden om me heen. Als ikzelf niet iemand bel, kan het wel 14 dagen duren voordat ik anderen spreek.

Besems Uitvaartverzorging

De uitvaart van mijn moeder werd destijds geleid door Fred van Helden. Ik was hem helemaal uit het oog verloren, maar ineens zag ik zijn foto regelmatig in de Gorcumse Courant in een advertentie van Besems Uitvaartverzorging. Toen mijn vader in mei 2015 hartklachten kreeg, bedacht ik me dat, wanneer hij zou overlijden, ik met Anne Besems contact op zou nemen. De laatste weken van zijn leven week ik niet van zijn zijde. Op 12 september 2015, in de nacht van vrijdag op zaterdag, is mijn vader stilletjes ‘weg gegaan’.

Stoottroepen

Gelijk de volgende ochtend heb ik Anne in alle vroegte gebeld met de vraag of Fred van Helden bij hem werkte. Dat was toen inderdaad het geval, maar omdat Anne de uitvaartleider is, was híj het die die ochtend bij me langskwam. We raakten aan de praat en ik vertelde hem dat mijn vader vroeger bij de Stoottroepen zat en was uitgezonden naar Nederlands-Indië. Iedere drie maanden ontvingen we het verenigingsorgaan ‘Strijdend Nederland’ van de Boss (Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers). Daarin had ik weleens gelezen over het gebruik om met een delegatie oud-strijders een bloemengroet te brengen bij de uitvaart van een stoottroeper. Dat kwam ineens in me op en ik vertelde het aan Anne. Hoe mooi zou het zijn als mijn vader ook zo’n bloemengroet zou krijgen? Anne heeft er meteen werk van gemaakt. Hij heeft het helemaal uitgevogeld en uitgezocht dat de kringvoorzitter Theo Roeffen in Den Bosch woonde. Dezelfde avond had ik Theo aan de telefoon. Met zijn 92 jaar is hij nog ontzettend actief en hij beloofde naar de uitvaart te komen én daar nog te spreken ook!

Kippenvelmoment

Op de dag van de uitvaart was er inderdaad een delegatie oud-strijders. In vol ornaat! Theo Roeffen en één van zijn collega’s namen plaats naast de kist, ieder aan een kant, en stonden een halfuur strak in de houding. Op de kist van mijn vader lag de Stoottroepersvlag. Na de plechtigheid, toen de dragers van het Dragersgilde de kist van mijn vader op hun schouders namen en naar buiten liepen, stond daar ineens Fred van Helden die ervoor zorgde dat de ‘last post’ werd gespeeld. Dat was echt een kippenvelmoment. Na afloop heb ik nog kort met de veteranen gepraat. Ze beloofden dat ze mij nooit in de steek zouden laten. En ze hebben woord gehouden. Uit eerbetoon aan mijn vader draag ik nu het veteranentenue en op aanraden van de bestuurskring in Den Bosch draag ik ook zijn veteranenspeld. Ik heb er zo’n fijne vriendenkring aan overgehouden en dat is mede dankzij de inzet van Anne en Dinny.

Grote eer

Iedere uitvaartondernemer zal waarschijnlijk vinden dat hij zich onderscheidt van anderen, maar bij Anne en Dinny Besems is dat écht het geval. Zij tonen een grote mate van betrokkenheid met de nabestaanden en houden contact. Zo heeft Anne mij bijvoorbeeld gevraagd om een aquarel te maken van de skyline van Gorkum. Hij had weleens de skyline van andere steden gezien op rouwdrukwerk, maar iets met de skyline van Gorkum was er nog niet. Ik vond het zó’n grote eer om dat te mogen doen! Ik kon er al mijn gevoel in kwijt en gaandeweg het proces kroop ik als het ware ín de tekening. Ik heb de skyline van Gorkum gemaakt met daarvoor een stukje rivier. Water is de bron van alle leven. Het symboliseert dat je weer teruggaat, stroomopwaarts, naar de bron waar alle leven begon. Ik hoop dat nabestaanden, die voor dit ontwerp kiezen, er troost in kunnen vinden.

gemakkelijke weg

‘We kiezen niet voor de gemakkelijke weg, wel de beste’

De reclamebranche: dat is waar Anne Besems zijn loopbaan begon. Het organiseren van evenementen, maar ook het -bedenken van relatiegeschenken en kerstpakketten. En dan allemaal met een creatieve inslag. Altijd op zoek naar vernieuwing en innovatie, kritisch op het gebied van duurzaamheid én met oog voor detail. Dat kenmerkt hem ook in zijn huidige rol als uitvaartverzorger.

Uitvaartbranche

‘Ik kwam al vroeg in aanraking met de uitvaartbranche door mijn vader’, begint Anne. ‘Hij zat in de verzekeringen en bood samen met plaatselijke uitvaartondernemers een op maat gemaakte uitvaartverzekering aan. In 1989 had ik al mijn diploma van Stivu (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg) op zak, met als doel om in de uitvaartzorg aan het werk te gaan. Ik zag toen al dat dit een waardevol beroep is. Het leek mij mooi om mensen bij te staan, om zo een waardig en respectvol afscheid vorm te geven. Achteraf was ik nog wat te jong voor dat type werk en daardoor ben ik via wat omwegen in een heel andere sector beland. Ik was toen al een organisator in hart en nieren en ben in 1993 een organisatiebureau gestart om bedrijfsfeesten en openingen te organiseren. Daar kwam al snel de vraag naar voren of ik reclameartikelen kon regelen waardoor ik in de reclame gerold ben. In 2011 was de rek er uit. Internetconcurrentie en de crisis speelden parten.’

Zelfstandige uitvaartbegeleider

‘De krant. Ik weet het nog goed. Ik sloeg de pagina open van de vacatures en mijn oog viel op een advertentie waarin ze een zelfstandige uitvaartbegeleider zochten. Ik had de juiste papieren op zak, dus ik dacht: ze zoeken mij! Het leek een match en ik kon al op korte termijn aan de slag. Toen ik eenmaal begonnen was, merkte ik dat de opgelegde tijdsdruk van bovenaf mij niet beviel. Een uitvaart is iets persoonlijks in mijn beleving. Dat houd je dichtbij je, ook als uitvaartverzorger. Ik heb dat jaar meer dan 120 uitvaarten mogen verzorgen. Dat zijn er veel, kan ik je vertellen. En dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Daarnaast was het werken in loondienst, oftewel in een keurslijf van een ander, ook niet echt mijn ding na bijna 20 jaar zelfstandig ondernemer te zijn geweest Ik ben een organisator, en perfectionist, met hart voor de zaak en daarnaast ontzettend eigengereid’, lacht Anne. Uiteindelijk heb ik mijn droom waargemaakt en wederom mijn eigen onderneming gestart, in de uitvaartzorg!’

24/7

Dinny haakt aan: ‘In de eerste jaren hebben we eigenlijk ons privéleven aan de kant gezet. We hadden geen back-up en in de uitvaartzorg moet je 24 uur per dag bereikbaar zijn. Mensen weten veelal niet wat ze overkomt wanneer ze een dierbare verliezen en wij proberen ze zoveel mogelijk te ontzorgen. Dit doen wij door te luisteren, vragen te beantwoorden en vooral veel rust te brengen. Als wij zaken uit handen nemen, kunnen de nabestaanden in alle rust afscheid nemen van hun dierbare. Verder is tijd ondergeschikt bij ons. We nemen tijdens het aannamegesprek waarbij de uitvaartwensen worden besproken dan ook alle tijd, zodat alles in alle rust besproken kan worden. Sommige mensen willen gewoon hun verhaal kwijt. Zonder haast. De situatie is al verdrietig genoeg.’

Niet gemakkelijk

Anne wordt op dat moment even weggeroepen omdat er telefoon voor hem is. Bij terugkomst mengt hij zich weer in het gesprek: ‘Er is een baby overleden. Daar moet ik altijd even van bijkomen’, zegt hij duidelijk geëmotioneerd. Na een korte pauze vervolgt Dinny het gesprek: ‘De laatste verzorging en het opbaren doen wij allemaal zelf. Het is heel belangrijk dat de mensen een goed gevoel hebben over hoe hun dierbare in de kist ligt. We gaan best wel heel ver in de verzorging van de overledene, we besteden hier ook veel tijd aan, met of zonder de aanwezigheid en/of hulp van familie. Zijn de sokken van de overledene bijvoorbeeld vergeten? Wij hebben altijd extra sokken in de kast liggen die we de overledene kunnen aantrekken. We kiezen niet voor de gemakkelijke weg: wel de beste.’

Familie

Nadat Anne zich herpakt heeft, geeft hij aan: ‘Het raakt mij altijd, een jong iemand of een kind dat overlijdt. Dat is iets waar je nooit aan zult wennen. Dan vervolgt hij: ‘Wanneer ik bij een familie over de drempel stap, kijk ik eerst altijd even rond. Dat geeft mij inzicht en informatie over de familie. Ik probeer ook altijd mee te denken als het budget beperkt is, benadrukt Anne. ‘In onze regio doen wij veel eenvoudige uitvaarten zonder al te veel poespas. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!’

Bijzonder en bizar

Dinny lacht: We hebben families waar wij nog steeds contact mee hebben. Dan staan we in de supermarkt of drogist en dan komt er iemand aangelopen: ‘Ik moet je eerst even zoenen!’ Dat soort dingen zijn hartstikke mooi. Sommige families kennen wij al jaren en dat schept een band.’ Anne voegt toe: ‘Ik weet nog wel dat iemand tegen mij zei: ‘Ik heb een bijzonder mens leren kennen en daarmee bedoel ik jou! Het is zó bijzonder wat je voor onze familie gedaan hebt. Ik zal reclame voor je maken!’, niet wetende op dat moment dat diegene een half jaar later zelf kwam te overlijden. Bijzonder en bizar eigenlijk.

Eerbetoon: Afscheidscentrum De Engel

De naam van Afscheidscentrum De Engel is een eerbetoon aan de overleden ouders van Dinny Besems-van Engelen. De nalatenschap van haar ouders heeft er onder andere voor gezorgd dat we ons eigen Afscheidscentrum konden realiseren. ‘Ik ben ontzettend trots op dit mooie eerbetoon’, aldus Dinny. Afscheidscentrum De Engel beschikt over een sfeervolle aula (tot ongeveer 100 personen) voor condoleances en/of afscheidsplechtigheden. Het parkeerterrein achter het afscheidscentrum biedt plaats aan ongeveer 45 auto’s.

Kleine dingen maken het grote verschil

Wat opvalt is het oog voor detail bij Besems Uitvaartverzorging. Dit zijn simpele extra’s als een leesbril op de de condoleancetafel. De tafel is ook wat hoger, zodat je er goed bij kunt staan. Zelfs de stopcontacten in heel het afscheidscentrum zijn paars/grijs van kleur. In het heren- en damestoilet zijn geen drempels, zodat deze toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Maar ook betrokken medewerkers denken mee: even iemand in de jas helpen of alvast kaarsjes klaarzetten die de nabestaanden kunnen aansteken. Deze details zorgen voor een warme plek om op een prettige manier afscheid te nemen.

Urnen & sieraden

Ben je op zoek naar een mooie urn of een herinneringssieraad?

Urn

In een urn bewaar je (een deel) van de as van een overleden dierbare. Bij Besems Uitvaartverzorging vind je urnen in verschillende vormen, stijlen en gemaakt van verschillende materialen.

Herinneringssieraden

Daarnaast kun je bij Besems Uitvaartverzorging ook terecht voor herinneringssieraden. Soms zijn gebeurtenissen zo speciaal dat ze symbolisch moeten worden vastgelegd. Iedereen heeft een eigen herinnering aan een speciaal moment of aan een persoon en wil het op zijn of haar manier bij zich dragen. Bij Besems uitvaartverzorging ben je van harte welkom om jouw ideeën toe te lichten of voor vrijblijvend advies.

Besems Uitvaartverzorging steunt Stichting Ambulance Wens Nederland

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Maatschappij

Wij van Besems Uitvaartverzorging staan midden in de maatschappij en willen graag wat terugdoen. Bij het bedenken van een goed doel hoefden we niet lang na te denken. Stichting Ambulance Wens Nederland doet zulk bijzonder werk door al die vrijwilligers die zich met passie en liefde voor de mensen inzetten om hen een onvergetelijk moment te bezorgen. Nog één keer naar de dierentuin, toch nog aanwezig kunnen zijn op de bruiloft van een kleindochter, nog één keer varen over de rivier etc. etc. De liefde en passie waarmee de vrijwilligers dat doen, delen wij in ons werk. Daarom hebben we dit goede doel gekozen om ons steentje aan bij te dragen.

Stichting Ambulance Wens

Voor elke door Besems Uitvaartverzorging verzorgde uitvaart wordt een vast bedrag gedoneerd aan de Stichting Ambulance Wens

Doneer nu! – NL61 RABO 0112 9246 11

urn

Elke urn vertelt een eigen verhaal

Toen Ank van Lieshout bij haar tante thuis de urn van haar oom, omringd door allerlei foto’s en een kaarsje, zag staan, kwam zij op het idee om hiervoor iets te ontwerpen wat al deze elementen samenvoegde.

Urnen

Het resultaat is de Miomind: een volledig gepersonaliseerde urn of bewaarpot die het leven van een dierbare vertelt en waarbij het deksel dienst doet als houder van een kaarsje. Het bijzondere ontwerp werd in 2018 beloond met de Dutch Innovation Award.

Persoonlijke urn

Ank: ‘Het is een urn om op te pakken en rond te draaien, waarbij je in vogelvlucht het hele leven van de overledene aan je voorbij ziet trekken. Het staat daardoor dichter bij je dan de traditionele urn, waar als het ware een heel leven in zit, maar die niets over de persoon in kwestie zegt. Je kunt de Miomind ook gebruiken als bewaarpot. Dan zit er geen as van de overledene in, maar wel allerlei persoonlijke spulletjes.’

Informatie

Miomind | Rielsedijk 1C | 5663 PJ Geldrop | 06-30457672
info@miomind.nl | www.mionmind.nl

verzekeringen

Wat zijn de kosten van een uitvaart?

Je kunt een uitvaart zo prijzig maken als je zelf wenst. Zoals je misschien wel weet is erg heel erg veel mogelijk rondom een uitvaart.

Kostbare zaken

Echter zijn dat niet altijd kostbare zaken. Live muziek tijdens de plechtigheid kan al voor ca. € 300,00. Een loopkoets is goedkoper dan een rouwauto dus daar bespaar je weer. Alles draait om de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Crematie versus begrafenis

Gemiddeld genomen kost een crematie ca. € 6.500,00 en een begrafenis ca. € 10.000,00. Het grote verschil tussen begraven en cremeren komt door de kosten van het graf. De basiskosten voor de uitvaart zijn uiteraard bij begraven en cremeren gelijk aan elkaar.

Kostenbegroting

Wilt je een kostenbegroting ontvangen naar aanleiding van je wensen? Vraag dan vrijblijvend om een gesprek waarin we alles voor je op een rijtje zetten. Neem contact op met Besems Uitvaartverzorging.

herinneringssieraad

Een herinneringssieraad die je met je meedraagt

Hoe bijzonder is het, dat wanneer je een dierbare missen moet, je toch nog een tastbaar stukje van hem of haar met je mee kunt dragen? Dat kan met een heel persoonlijk sieraad waarin asdeeltjes of een lokje haar van de overledene zijn verwerkt.

Herinneringssieraden

‘Omdat er veel mogelijkheden zijn in modellen en kleuren, laat ik mensen het liefst hier naar mijn atelier in Werkendam komen, zodat ze de juiste keuze kunnen maken’, legt glaskunstenaar Janet Westerhout uit. ‘Voor een haarlokje maak ik holle kralen. As kan eveneens in een holle kraal, maar kan ook worden verwerkt in een massieve kraal.’ De kralen kunnen dienst doen als hangertje, maar ook geschikt worden gemaakt voor een wisselsysteem zoals Pandora of Trollbeads. ‘Dit is zúlk dankbaar werk. Mensen zijn vaak erg ontroerd en dankbaar wanneer ze het resultaat zien.’

Informatie

Westwood Creations | Weegbree 4 | 4251 JJ Werkendam | 06-49604473
info@westwood-creations.nl | www.westwood-creations.nl

duurzaamheid

Duurzaamheid in de uitvaartbranche

Je kunt de krant niet openslaan of de tv aanzetten, of je leest, ziet of hoort wat over ‘duurzaamheid’. Het lijkt bijna een modewoord waar veel over te doen is, maar toch is het belangrijk om daar af en toe serieus bij stil te staan. Want wat kun je daar zelf aan bijdragen en in hoeverre wil je daar als onderneming mee aan de slag?

Duurzaamheid

Met de geplande nieuwbouw van Besems Uitvaartverzorging is al veel rekening gehouden met duurzaam bouwen en energiezuinige oplossingen. Maar ook in hun dagelijks werk zijn Anne en Dinny Besems hiermee bezig. ‘Wij bekijken steeds kritisch wat we kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. Dinny en ik hebben twee kleinkinderen en we willen dat de wereld voor hen straks ook nog wat moois te bieden heeft. Daarom zijn we in ons bedrijf gaan rondkijken wat er verbeterd kon worden. We wilden wel wat op het gebied van duurzaamheid betekenen, mits de uitvaart er niet duurder op zou worden. Want dan streef je je doel voorbij. We willen niet dat dergelijke maatregelen ten koste gaan van onze klanten.’

Duurzame kisten

‘Eén van de dingen die we veranderd hebben, zijn bijvoorbeeld het aanbod van onze kisten. Zo zijn we helemaal gestopt met het aanbieden van kisten van mdf. Dit materiaal is erg milieuonvriendelijk en voor dezelfde prijs kun je ook een kist van vuren- of populierenhout leveren.’

Duurzame keuzes

‘De loopkoets die we regelmatig inzetten bij begrafenissen, is ook een duurzame keus. De 500 meter naar de begraafplaats is prima te voet af te leggen. En daarmee bespaar je een autorit waarbij uitlaatgassen worden uitgestoten.’ Dinny vult haar echtgenoot aan: ‘Ook al het papier en het disposable materiaal dat we voor het sanitair en in de horeca gebruiken is van gerecycled materiaal.’ Anne knikt instemmend: ‘Elke keer als we iets tegenkomen dat voor dezelfde prijs duurzamer kan, voeren we dat in. Het gaat daardoor soms met kleine stapjes, maar we zijn er wel mee bezig. En straks, als we in ons nieuwe pand zitten, zal dat alleen nog maar toenemen.’

uitvaartonderneming

‘Is dit de uitvaartonderneming van de bokkenpoten?’

Met veel liefde maakt Dinny grote koeken en koekjes om de nabestaanden die Afscheidscentrum De Engel bezoeken wat extra troost te bieden. En dan hebben we het niet over de standaard cake, maar over zelfgebakken koek, kokosbollen, boterkoek, appelkoeken en natuurlijk haar lokaal befaamde bokkenpoten. Heb je als nabestaande een speciale wens? Dinny gaat op zoek naar een recept en alle benodigdheden om hieraan te kunnen voldoen. Persoonlijk. Betrokken. En met liefde.

Bokkenpoten

‘Het is altijd een hobby geweest om in de keuken te staan’, geeft Dinny aan. ‘Ik hou enorm van lekker kokkerellen en nieuwe dingen uitproberen. Had iemand vroeger voor een verjaardag een taart nodig? ‘O, dan bellen we Dinny even.’ Bij Besems beginnen de zelfgemaakte bokkenpoten dan ook echt een eigen leven te leiden. Ik heb weleens iemand aan de telefoon gehad die als eerste vroeg: ‘Is dit de uitvaartonderneming van de bokkenpoten?’ Dinny lacht. ‘Het is ook wel uniek’, vervolgt ze. ‘Ik ken geen andere uitvaartonderneming die zoveel persoonlijke aandacht aan het eten schenkt. Naast alle zoete lekkernijen kunnen nabestaanden ook gewoon een verse kom soep krijgen. Verder maak ik ook graag balletjes gehakt en saucijzenbroodjes. En zelfs een high tea of een toast op het leven door middel van een borrel behoren tot de mogelijkheden.’

Lekkernijen

De specialiteiten van Dinny:

✔ Bokkenpoten
✔ Mergpijpen
✔ Boterkoek
✔ Verschillende taarten
✔ Speculaascake
✔ Saucijzenbroodjes
✔ Balletjes gehakt
✔ Kaasstengels
✔ Sesamstengels
✔ Kletskoppen
✔ Verse soep

Koekhappen!

Elke eerste zondag van de maand doet Besems aan koekhappen! Je kunt steeds een andere koek komen proeven die Dinny met veel passie gemaakt heeft. Naast het koekhappen kun je langsgaan voor een bakkie troost, maar ook als je vragen hebt over je eigen uitvaart en hierover graag advies of een luisterend oor wilt hebben.

uitvaartzorg

De uitvaartzorg geeft me veel voldoening

Denyse Kamerman-van der Kooij | uitvaartleidster en verzorgster

Ik ben op een bijzondere manier bij Besems Uitvaartverzorging terechtgekomen. Na het overlijden van mijn vader, hebben we Anne ingeschakeld en hij heeft alles op een erg prettige manier verzorgd. Op de uitvaart kwamen veel meer mensen af dan we hadden voorzien. Toen Anne een paar weken later voor het nagesprek bij ons langskwam, zei ik dat ik, als het weer eens zo druk was, best wilde bijspringen in de bediening.

Uitvaartzorg?

Anne had daar wel oren naar, alleen had hij andere plannen over de invulling. Hij zag voor mij mogelijkheden om hem te ondersteunen bij het verzorgen van overledenen of het leiden van een uitvaart. Eenmaal thuis heb ik het daar eerst met mijn man over gehad. Was dit wel iets voor mij? Onze conclusie was dat het geen kwaad kon om het gewoon te proberen. Ik kon immers altijd nog terug als het me niet beviel. Maar van dat laatste is absoluut geen sprake.

Erg mooi

Aan Anne heb ik een goede leermeester. Hij leidt mij helemaal zelf op. Zoals de eerste keer dat ik iemand die was overleden moest verzorgen. Eerlijk gezegd vond ik het best spannend en daarom bleef ik eerst een beetje achter Anne staan. Maar na een paar minuten merkte ik dat het helemaal niet eng of griezelig was, maar juist heel mooi. Sindsdien doe ik het ook gewoon zelf. Ik vind het ook mooi wanneer ik opmerkingen hoor als: ‘Dit is precies zoals mama was’. Dat is voor mij de bevestiging dat ik het goed heb gedaan.

Veel voldoening

Ik ging al regelmatig met Anne mee wanneer hij na een overlijden een eerste bezoek bracht aan de familie. Onlangs had Anne een week vakantie en vond hij de tijd rijp om mij te laten waarnemen. Gelijk de eerste dag van Annes afwezigheid kreeg ik een melding van een overlijden en moest ik dat eerste bezoek zelf afleggen. Eigenlijk ging het heel natuurlijk. Je moet mensen gewoon behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Ik was ontroerd door de liefde waarmee de man, die ik bezocht, over zijn overleden vrouw praatte. Dat was zó mooi! Het voelde heel fijn om wat voor deze man te mogen betekenen en dat ik daadwerkelijk wat voor hem kon doen. En voor de dingen waarover ik twijfelde, was Anne gewoon telefonisch bereikbaar. Dit werk geeft me enorm veel voldoening.

crematie

Crematie: steeds meer mensen kiezen ervoor

Wist je dat cremeren in Nederland pas sinds 1955 is toegestaan? Voor die tijd was het illegaal. Tegenwoordig worden er meer mensen gecremeerd dan begraven, en daar kunnen tal van redenen voor zijn. Het is goedkoper, de urn met as kan mee naar huis én, voor velen ook niet onbelangrijk, is het duurzamer dan begraven.

Crematorium

Die duurzaamheid staat ook bij het nog vrij nieuwe crematorium in Oosterhout hoog in het vaandel. ‘Bij de bouw in 2015 is alles in het werk gesteld om het milieu zo min mogelijk te belasten’, vertelt floormanager Gijs van der Eerden niet zonder trots. ‘Het gebouw is duurzaam en modulair gebouwd. Daarbij is gebruikgemaakt van duurzaam Accoya hout. We hebben zonnepanelen op het dak en voor het filter van het rookgaskanaal van de crematieoven is een extra filter geplaatst. De geactiveerde koolstof vangt alle schadelijke stoffen op in een gesloten systeem. Die komen dus niet in de buitenlucht terecht. Sommige mensen denken ten onrechte nog wel eens dat er iemand gecremeerd wordt wanneer ze bij ons rook uit de schoorsteen zien komen. Die ‘rook’ is echter niets anders dan waterdamp.’

Intiem

‘Het crematorium is dan ook eigentijds en modern, maar tegelijkertijd ook heel intiem’, vervolgt Gijs. ‘Het is kleinschalig: we hebben één aula en één restaurant. Daarmee bieden we het alleenrecht van de gereserveerde faciliteiten op de dag van het afscheid.’

Purple rain

‘We werken regelmatig samen met Anne Besems, hij is hier kind aan huis’, glimlacht Gijs. ‘Hij is bijvoorbeeld goed op de hoogte van de nieuwste audio- en visuele mogelijkheden waarmee onze aula is ingericht. Die combinatie van beeld en geluid versterkt elkaar en zorgt voor een stukje beleving. Anne weet hier elke keer goed gebruik van te maken. Zo heeft hij een keer een uitvaart verzorgd van iemand voor wie het nummer ‘Purple Rain’ veel betekende. Met de verlichting hebben we de aula helemaal paars kunnen kleuren. Die combinatie van dat geluid met die verlichting zorgde voor een intense beleving. Zoiets staat en valt bij de juiste inventarisatie van de wensen en hoe die worden geïnterpreteerd. Anne voelt dit altijd heel goed aan en brengt dat aan ons over, zodat wij er met onze faciliteiten op kunnen inspelen. Dan moet er vaak snel geschakeld worden. Zo’n afscheid moet gewoon helemaal goed zijn. Een passend afscheid. Een waardig afscheid. Je kunt het niet overdoen.’

Crematie en rouwproces

Steeds vaker komt het voor dat de naaste familie de overledene tot aan de oven wil begeleiden. Dat kan bijdragen aan een goed rouwproces. Na de crematie wordt de as, volgens wettelijke voorschriften, voor minstens 30 dagen in een speciale ruimte in het crematorium opgeslagen. Daarna wordt de as tijdens een gesprek aan de nabestaanden meegegeven.

Informatie

Yardenhuis van Brabant | Florijnstraat 60 | 4903 RM Oosterhout | 088-9273640

afscheidscentrum

Een energieneutraal afscheidscentrum

Wie het afscheidscentrum aan de Kleine Haarsekade betreedt, wordt direct aangenaam getroffen door de warme en serene sfeer. Toch zijn er al vergevorderde plannen voor een nieuw uitvaartcentrum, omdat het huidige gebouw wat gedateerd raakt en niet meer volledig aan de eisen van deze tijd voldoet.

Afscheidscentrum

Architect Adelin Maurice heeft de eerste schetsen voor zich liggen. ‘Het nieuwe gebouw wordt op hetzelfde perceel gebouwd, maar dan net iets verder naar achteren’, wijst hij aan. ‘Het grote voordeel is, dat tijdens de nieuwbouw het huidige afscheidscentrum gewoon in bedrijf kan blijven. We moeten het goed plannen, zodat alles gewoon door kan gaan. Pas als het nieuwe afscheidscentrum helemaal klaar is, wordt het oude gebouw gesloopt, zodat er ook nog extra parkeerruimte kan worden gerealiseerd.’

Geschiedenis

De opdracht om de nieuwbouw te ontwerpen, heeft voor Adelin een bijzonder tintje. ‘Ik heb in het verleden 8 jaar bij het architectenbureau van Dinny’s vader gewerkt. Haar meisjesnaam is Van Engelen en daar is de naam van afscheidscentrum De Engel ook op geïnspireerd. Ik vind het leuk dat die naam op die manier weer is teruggekomen én dat ik deze opdracht voor Anne en Dinny mag uitvoeren. De geschiedenis herhaalt zich in zekere zin weer.’

Creatieve uitdaging

Een gebouw ontwerpen dat aan specifieke eisen moet voldoen én op een perceel van 20 x 220 meter gerealiseerd moet worden, is een creatieve uitdaging. ‘Maar dat is natuurlijk mijn vak’, klinkt het bescheiden. ‘Het perceel is inderdaad erg smal en daardoor wordt het nieuwe pand ook lang en smal. De afmetingen worden volgens deze eerste schets 14 x 65 meter’, checkt hij even snel de papieren. ‘Het moet uiteraard ook aan verschillende eisen en wensen voldoen. Op de begane grond komen er onder meer een ontvangstkamer, een koffieruimte en natuurlijk een aula. Deze ruimtes zijn vrij hoog. Op andere plaatsen in het gebouw is er ruimte voor een verdieping waarin kantoren en technische ruimtes kunnen worden gerealiseerd. De entree wordt dusdanig ­vormgegeven, dat de bezoekers, ook bij slecht weer, droog kunnen in- en uitstappen.’

Energieneutraal

Een ander wezenlijk uitgangspunt is om het gebouw energieneutraal te maken. ‘Bij de koeling van de overledenen komt warmte vrij, die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor de verwarming van het gebouw’, vertelt Adelin enthousiast verder. ‘En zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden. Het is een visie die de manier van bouwen en de gebruikte techniek zullen beïnvloeden en dat moet allemaal nog worden ingevuld. Dat is het grote voordeel van nieuwbouw: je kunt het helemaal volgens alle wensen en gericht op de toekomst vormgeven.’

De juiste stijl

Waar het afscheidscentrum nu ruimte biedt aan circa 100 personen, zal de nieuwbouw ongeveer 120 gasten kunnen herbergen. Adelin: ‘De sfeer moet wel intiem en persoonlijk blijven. We moeten dus ruimtes creëren waren mensen zich thuis voelen. Het wordt zoeken naar de juiste stijl die dat warme en nostalgische thuisgevoel én de uitstraling van een nieuw gebouw precies bij elkaar brengt. Dat is een prachtige uitdaging.’

Bestemmingsplan

Volgens Adelin kan het nog wel even duren, voordat de eerste spa de grond ingaat. ‘Momenteel loopt er een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Op zich ligt die bestemming al op dit perceel, maar de positie van het gebouw schuift op dus moeten er eerst diverse onderzoeken plaatsvinden. De gemeente heeft haar bereidheid aangegeven om hierin mee te gaan. Ook voor omwonenden biedt de nieuwbouw alleen maar voordelen. Door de ruime parkeerplaats zal er door bezoekers van het afscheidscentrum nauwelijks meer in omliggende straten worden geparkeerd. Pas als het bestemmingsplan is gewijzigd, kunnen we de bouwplannen indienen. ‘Wanneer er met de bouw begonnen wordt, durft Adelin niet te voorspellen. ‘Dat blijft afwachten. Tot die tijd gaan wij de schetsen verder finetunen en de verbouwing voorbereiden. Dit gebouw moet er hoe dan ook gaan komen!’

Informatie

Maurice Architekten B.V. | Kalkhaven 36 | 4201 BB Gorinchem | 0183-631674
info@maurice-architekten.nl | www.maurice-architekten.nl

nabestaanden

‘De waardering en bedankjes van nabestaanden, daar doe ik het voor’

Marianne Versteeg | aulamedewerkster

Aulamedewerkster

Vier jaar geleden heb ik gereageerd op een advertentie waarin Besems Uitvaartverzorging een aulamedewerkster zocht. Ik werkte op dat moment ook elders in de horeca, maar dit werk leek me heel mooi om te doen en was prima te combineren met mijn andere werk destijds. Het toeval wilde dat ik de zus van Anne, Erica dus, al kende van school van onze dochter en haar zoon. Erica werkte toen ook al bij Anne en Dinny in het bedrijf.

Uitvaarten

Vooral door mijn horeca-achtergrond ben ik destijds aangenomen om bij uitvaarten in Afscheidscentrum De Engel te komen werken tijdens uitvaarten en condoleances. In de loop der tijd kwamen er meer werkzaamheden bij en inmiddels ben ik bijna allround inzetbaar. We verzorgen ook uitvaarten op locatie en dan moet alles voorbereid worden, zodat we alles van onszelf bij ons hebben om een volledige uitvaart extern te kunnen verzorgen. Daarnaast word ik ook regelmatig ingezet als assistent van Anne, vooral bij crematies. Anne wil dat er te allen tijde iemand extra aanwezig is van Besems Uitvaartverzorging, zodat hij zich kan bezighouden met de familie en de voorbereidingen op de achtergrond. Ik ontvang dan de gasten en wens ze wel thuis als ze het crematorium weer verlaten.

Nabestaanden

Inmiddels vervang ik Dinny al geruime tijd tijdens vakanties of als zij verhinderd is. Dan neem ik de honneurs waar in het afscheidscentrum. Tevens wordt me regelmatig gevraagd of ik een rouwbezoek wil doen. Dat vind ik heel mooi, omdat je dan even heel direct contact hebt met de nabestaanden en dan echt wat voor hen kan betekenen. Ik voel me erg thuis in het bedrijf bij Anne en Dinny en ze geven me ook de nodige verantwoordelijkheid, wat ik heel prettig vind.

Eenzaamheid

Waar ik wel een beetje moeite mee heb, is eenzaamheid. En dan bedoel ik dus dat er zo heel af en toe een uitvaart geregeld moet worden waarbij niemand of bijna niemand aanwezig is. Gewoon omdat er geen familie meer is of door andere omstandigheden. Je denkt dat er altijd wel iemand is die afscheid wil nemen, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Dat vind ik echt heel triest. Anderzijds dienen we de keuzes van de overledenen en nabestaanden te respecteren en ook dan zorgen we er met ons team voor dat deze overledene een waardig en respectvol afscheid krijgt.

Perfect afscheid

Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van het team van Besems Uitvaartverzorging. Anne en Dinny hebben de lat erg hoog liggen als het gaat om de aanpak en uitvoering. Het moet niet netjes zijn, maar perfect. Daar staat Besems Uitvaartverzorging voor en daar mag ik mijn bijdrage aan leveren. En hoe mooi is het dat je regelmatig persoonlijk door de nabestaanden bedankt wordt voor dat aandeel? Daar doe ik het voor.

uitvaartkisten

Uitvaartkisten in alle soorten en maten

Wie bij een uitvaart voor de keuze staat om een uitvaartkist uit te zoeken, zal zich verbazen over het grote aantal mogelijkheden. Kies je voor massief hout of juist voor materialen als bamboe, riet of -zeegras? Moet het een eenvoudige kist zijn of moet het een zekere luxe uitstralen?

Uitvaartkisten

‘Wij maken waar de markt om vraagt’, vertelt Wouter Hoogland. De eigenaar van het Friese familiebedrijf hielp op zijn 15e al mee in de werkplaats waar de kisten gemaakt worden. ‘Daarbij volgen we de trends in de meubelwereld. Ook bij uitvaartkisten zie je toch een soort modebeeld. Een paar jaar geleden was kersenhout helemaal in. Op dit moment zijn ongelakte kisten van geschaafd en geschuurd hout erg populair, alsmede kisten van lokaal hout. Deze milieuvriendelijke kisten zijn niet gespijkerd, maar met deuvels en natuurvriendelijke lijm in elkaar gezet en met jute bekleed. De handgrepen zijn van touw. Deze kisten maken deel uit van onze ecolijn. Wie altijd bewust heeft geleefd en zorgvuldig met de planeet is omgegaan, heeft er ook recht op dat de allerlaatste voetstap op aarde zo weinig mogelijk belastend is voor de natuur. Zo hebben we ook kisten van bamboe, die met bamboestof zijn bekleed. Ook daar is op dit moment veel vraag naar. Anne Besems heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Hij neemt bijvoorbeeld nooit fineerkisten af, maar hij heeft een uitgebreide hoeveelheid ecokisten op voorraad, waaronder ook de bamboekist.’

Verschillende kisten

‘Over het algemeen maken wij de kisten hier zelf. In sommige gevallen, zoals bij bamboe het geval is, krijgen we panelen aangeleverd waarvan wij kisten kunnen maken. Alleen heel speciale modellen worden door ons geïmporteerd’, legt Wouter uit. ‘Het verstekzagen, boren van de greep en sluitschroeven en knikzagen gebeurt allemaal op CNC-gestuurde machines, waarbij ieder onderdeel nauwkeurig is voorgeprogrammeerd. Als alle onderdelen klaar zijn, wordt de kist in elkaar gezet. Vervolgens wordt de bekleding erin gezet. Ook daarin zie je veel verschil in materialen. Het zijn over het algemeen natuurlijke stoffen, zoals katoen, jute, linnen en bamboe, maar er is ook nog steeds vraag naar satijn.’

Alle soorten en maten

Ook qua maat zijn er veel verschillen. ‘Voor kinderen hebben we kistjes vanaf 30 cm en voor volwassenen hebben we een standaard lengte en breedte. Natuurlijk kan daar van worden afgeweken en kunnen we een kist extra lang, extra breed en extra hoog maken, maar er worden ook wel kisten helemaal op maat gemaakt.’

Eigen kist

‘Wij doen eveneens rouwvervoer’, vervolgt Wouter. ‘En soms haal je dan een overledene op waarvan de nabestaanden totaal geen idee hebben wat de wensen van hun dierbare was. Daarom heb ik mijn wensen voor mijn uitvaart al helemaal vastgelegd. Ik heb hier zelfs al een kist staan. Die heb ik laten importeren, want die vond ik gewoon mooi. Sommige mensen vinden dat een luguber idee, anderen vinden het wel bij me passen. Ik zou de dood wat meer uit de taboesfeer willen halen, maar zover is het nog niet.’

Informatie

Hoogland B.V. | Elingsloane 27, 9251 MN Burgum | 0511-461273
info@hooglandburgum.nl | http://www.hooglandburgum.nl

uitvaartspeelgoed

Met uitvaartspeelgoed spelend verdriet verwerken

Het liefst zou je je kind tegen alle verdriet beschermen. Kleine ‘verdrietjes’ kunnen met een kus op de zere plek nog wel opgelost worden. Maar hoe ga je om met écht verdriet? Met een kind dat rouwt? Wat gaat er in dat koppie om en wat moet je doen als een simpel kusje niet meer afdoende is?

Rouwende kinderen

In de periode dat Richard Hattink als student bij een uitvaartverzorger werkte, liep hij hier zelf ook tegenaan. Hoe ga je om met rouwende kinderen? ‘Ik miste iets, maar wist niet precies wat. Later, toen ik na de Pabo voor de klas stond, ben ik mijn master pedagogiek gaan halen. En toen vond ik de oplossing, die eigenlijk te simpel voor woorden was: kinderen moeten kunnen spelen. Hoe tof zou het zijn wanneer er speelgoed bestond, waarmee ze alles rond de dood en een uitvaart zouden kunnen naspelen.’

Uitvaartspeelgoed

Het idee was geboren en met Legosteentjes bouwde Richard aan zijn uitvaartspeelgoed. ‘Ik koop losse onderdeeltjes in en heb van de fabrikant de licentie om hier uitvaartspeelgoed van te maken. Het uitvaartspeelgoed wordt voornamelijk gebruikt door professionals die met rouwende kinderen werken. De bouwsteentjes zijn bekend, iedereen heeft ermee gespeeld, en dat maakt het heel toegankelijk. Je neemt de eerste hindernis weg.’

Trainingen

Richard geeft ook trainingen en lezingen over dit onderwerp. ‘Ik geef alle handvatten die je als professional nodig hebt. De trainingen zijn afgestemd op de doelgroep. Het maakt immers verschil of ik een groep uitvaartondernemers voor me heb of medewerkers van een hospice, want die zitten in een heel andere fase.’

Taboe(k)

Met zijn boek ‘Taboe(k)’ gaat Richard in op alles wat kinderen willen weten over de dood en wat veel volwassenen lastig vinden om over te praten. ‘Ik heb er alle vragen in verwerkt die ik de afgelopen 15 jaar tegenkwam. Als je dingen niet bespreekbaar maakt, gaan kinderen het zelf invullen. Zoals het jongetje dat mij op mijn kop gaf omdat ik de armen en benen van zijn moeder zou afknippen. Het kind had gehoord dat mama in de oven ging. Toen hij hun oven thuis eens goed bekeken had, was hij ervan overtuigd dat mama daar niet inpaste. Of het meisje dat dacht dat papa oma door de wc zou spoelen. Dat had hij immers ook met de goudvis gedaan. ‘Taboe(k)’ is voor iedereen te begrijpen en geeft antwoord op ‘moeilijke’ vragen.’

Informatie

Uitvaartspeelgoed | Richard Hattink | Castricummerwerf 138 | 1901 RS Castricum
06-11031414 | info@uitvaartspeelgoed.nl | www.uitvaartspeelgoed.nl

resomeren

Resomeren: de uitvaartvorm van de toekomst

Bij een overlijden kan worden gekozen uit twee uitvaartvormen: begraven of cremeren. Sinds er in juni 2018 een meerderheid in de Tweede Kamer voor het invoeren van resomeren was, lijkt er in de toekomst, mits er een wetswijziging komt, een derde mogelijkheid bij te komen. Een uitvaartvorm die duurzamer, milieuvriendelijker, ruimtebesparender én hoogstwaarschijnlijk goedkoper is dan begraven of cremeren.

Resomeren

Bij resomeren wordt het lichaam binnen 2 tot 3 uur volledig afgebroken. Het stoffelijk overschot wordt tot 3% van het oorspronkelijk gewicht gereduceerd. Alles wat overblijft is wit poeder en een bruinachtige vloeistof. Het poeder, wat in hoeveelheid dus aanzienlijk minder is dan de as die overblijft na een crematie, kan aan de nabestaanden worden meegegeven, en de vloeistof kan gewoon via het riool worden afgevoerd.

Milieuvriendelijk

Volgens een onderzoek van TNO (augustus 2011) levert resomeren, in vergelijking met begraven en cremeren, een enorme milieubesparing op. De milieubelasting is volgens het rapport zelfs nul. Metalen die na het proces overblijven, zoals protheses van titanium of gouden tandvullingen, kunnen worden gerecycled. Ook de kist, die van het lichaam gescheiden wordt, voordat het proces van resomeren gestart wordt, kan circa 50 keer hergebruikt worden. Verder is er sprake van 33% minder CO2-uitstoot dan bij cremeren. Van deze drie uitvaartvormen belast een begrafenis het milieu het meest.

Wetswijziging

Resomeren is in Nederland nog niet toegestaan, maar wordt in enkele Amerikaanse staten al wel toegepast. In Nederland is het pas mogelijk na een wetswijziging. Het proces wordt al wel toegepast bij de verwerking van kadavers van dieren die bij onderzoek naar ziektes zijn gebruikt. Resomatie is namelijk ook een effectieve manier om ziekteverwekkers te vernietigen.

Voordelen resomeren

De voordelen van resomeren op een rijtje:
✔ niet belastend voor het milieu
✔ geen uitstoot van kwik
✔ geen uitstoot van dioxine
✔ reductie stoffelijk overschot met 97%
✔ recycling van metalen en kist

Feitjes

Resomeren wordt ook wel hydrolyse genoemd. Hierbij wordt het lichaam ontbonden in een chemisch bad. Binnen 2 tot 3 uur rest slechts een hoopje minerale as en vloeistof. De Schot Sandy Sullivan ontwikkelde een apparaat waarin dit proces plaatsvindt. De Britse onderneming ‘Resomation Limited’ heeft patent op het proces en bezit het internationale handelsmerk op het woord ‘Resomator’ voor dit apparaat.

uitvaartkisten

Uitvaartkisten met een persoonlijke touch

Soms ontstaan er mooie dingen tijdens of na een heftige periode. De bijzondere kisten van Kistenmaatjes, die hun oorsprong vinden in therapeutische en creatieve sessies, zijn daar een goed voorbeeld van. Kisten gemaakt met liefde en passend bij het leven van een dierbare. Want waarom zou bij een uitvaart die zo in het teken staat van de overledene, dat ook niet van toepassing kunnen zijn op de kist?

Uitvaartkisten

Melaney de Groot kwam net uit een burn-out, toen Anne Besems en zij op het idee kwamen om ook uitvaartkisten een persoonlijk tintje te geven. ‘Melaney en ik kennen elkaar al heel lang’, legt Anne uit. ‘Zij maakte voor ons al de bloemenkistjes die we na de crematie aan de nabestaanden meegeven. Deze kistjes worden gevuld met bloemen die afkomstig zijn van de boeketten en kransen van de uitvaart en afgedekt met een glasplaat. Melaney en ik zijn allebei erg creatief. En wat krijg je als je twee creatieve mensen bij elkaar zet? Juist: ontzettend creatieve ideeën. Omdat creatief bezig zijn heel therapeutisch werkt en Melaney iets om handen moest hebben, heb ik twaalf kisten besteld en zijn we aan de slag gegaan.’

Energie

‘Dat gaf me weer energie’, vertelt Melaney. ‘In het begin was het een soort dagbesteding. Ik was aan de beterende hand en als mijn dochter naar school was, reed ik vanuit Wassenaar hiernaartoe. Hier heb ik ruimte en samen met Anne heb ik de mooiste ideeën uitgewerkt. In eerste instantie was dat voor de uitvaartbeurs die in juni 2018 plaatsvond. De kisten waren vooral bedoeld om bezoekers te laten zien wat er allemaal mogelijk was. Onze eerste kist was geïnspireerd op de bloemenkistjes die ik altijd al maakte, maar er stond ook een turquoise geverfde kist die wij met allemaal teksten hebben bestickerd. Daarbij moet je denken aan teksten als ‘Rust zacht’, ‘Ik zal je missen’ en ‘Ik hou van je’, maar in feite is natuurlijk alles mogelijk.’

Persoonlijk tintje

Anne vult haar enthousiast aan. ‘En we hebben nog zoveel meer ideeën: van een muziekkist en boekenkist tot een strandkist die we met echt zand beplakken. Kisten met leer bekleed of juist een mooie kleurige stof; het is allemaal mogelijk. Zelfs de handgrepen of andere elementen kunnen een persoonlijk tintje krijgen, door ze bijvoorbeeld te vervangen door trappers wanneer de overledene veel van wielrennen hield. Melaney komt hier regelmatig een woensdagavond naartoe en dan werken we weer nieuwe ideeën uit. Wanneer nabestaanden met bepaalde wensen komen, gaan wij daarmee aan de slag.’

uitvaarten

‘Sommige uitvaarten blijven je altijd bij’

Ik ben zo’n 36 jaar geleden als ambulancechauffeur gaan werken in het plaatselijke ziekenhuis, met als ‘bijbaan’ het verzorgen van het mortuarium en het assisteren van de patholoog-anatoom. Destijds was er ook een aula aan het ziekenhuis verbonden, waardoor ik veel contact had met diverse uitvaartverzorgers. De zorg, in welke vorm dan ook, heeft mij altijd getrokken.

Sjaak Advokaat
Verzorger en assistent

Uitvaartbranche

Later, toen er het een en ander in het ziekenhuis veranderde en de ambulancedienst en het mortuarium door derden werden geëxploiteerd, bleef voor mij alleen het werk op de ambulance over. Ik wilde er weer wat bij gaan doen en merkte aan mezelf dat de uitvaartbranche toch bleef trekken. Toen ik via een oud-collega met Anne Besems in contact kwam, hoefde ik niet lang na te denken toen hij me vroeg of ik zo nu en dan wilde helpen. Al snel draaide ik mee als assistent van de uitvaartleider. Daarbij draag ik, op de dag van de uitvaart, zorg voor veel zaken die zich voor veel zaken die zich tijdens de uitvaart op de achtergrond afspelen: van het ontvangen van gasten tot het in orde maken van de geluidsinstallatie op de begraafplaats.

Uitvaarten

Iedere uitvaart is bijzonder, maar sommige uitvaarten blijven je altijd bij. We hebben een keer een crematie gehad met een discomoment. De overleden man, een 50’er, hield daar nu eenmaal erg van. Het crematorium kon wel iets doen met lichteffecten. Het was slechts gedurende één nummer een complete disco. Op zo’n moment zie je het gezelschap wel even schakelen, maar iedereen begreep het.

Verzorging

Daarnaast hoort het verzorgen van mensen die zijn overleden ook tot mijn taken. Dat doen we altijd in alle rust en met veel respect. Dat is iets wat niet alleen Anne erg belangrijk vind, maar waar ik zelf ook waarde aan hecht: geen tijdsdruk en alle tijd nemen voor de overledene en de nabestaanden. Zo zou ikzelf ook behandeld willen worden, dus zo wil ik het ook voor een ander doen. Ik vind het belangrijk dat de familie de gelegenheid krijgt om mee te helpen met het verzorgen van hun dierbare. Juist wanneer ze dat in eerste instantie niet willen of durven. In de loop der jaren heb ik toch best wat mensenkennis opgebouwd, waardoor ik de meeste mensen wel enigszins kan ‘lezen’. Ze zeggen dan wel dat ze niet bij de verzorging aanwezig willen zijn of niet durven helpen, maar ik zie in hun ogen dat ze twijfelen. Vaak is het ook een stukje angst voor het onbekende. En juist als ik díé angst kan wegnemen, is dat zo mooi! Maar regelmatig verzorg ik de overledene ook zonder familie erbij. Dat doe ik samen met een van mijn collega’s. Vooral wanneer er een langdurig ziekbed aan het overlijden vooraf is gegaan, ziet de overledene er meestal niet meer uit zoals voorheen. Wij proberen dat oude beeld weer terug te krijgen: een goede verzorging, de haren weer mooi en netjes aangekleed. Vaak krijg je dan opmerkingen als ‘Ik heb mijn vader in jaren niet meer zo gezien’ of ‘Je hebt me mijn moeder terug gegeven’. Een mooier compliment kunnen ze mij niet geven en dat is wat mijn vak zo waardevol maakt.